Besöksnäringen ökade antalet sysselsatta med 52 000 under perioden. Det är en uppgång med 39,5 procent, enligt Visitas undersökning. Det innebär att besöksnäringen är den fjärde största jobbskapande näringen i Sverige. Området utbildning, sociala tjänster & vård ökar snabbare, med 43 procent. I absoluta tal ökar området vetenskap, juridik & ekonomi med 90 000 nya jobb. Tillverkningsindustrin minskar samtidigt med 15,6 procent, motsvarande 106 000 jobb.
 
Visita lyfter fram att svensk besöksnäring växer tredje snabbast i Europa under perioden efter Rumänien och Slovakien.
 
Visita anser att det är Alliansens reformer med lägre arbetsgivaravgifter för personer under 26 år och sänkt restaurangmoms som ligger bakom jobbtillväxten, något som flera experter inte skriver under på.