Det visar en enkät bland 3 400 personer genomförd av Manpower. Respondenterna har svarat på hur de tror deras semester kommer att bli. Var tredje, 34 procent, tror de kommer att behöva jobba under semestern i sommar.
 
I gruppen kommunikation, som består av marknadsföring, reklam, pr och information, ligger andelen på 41 procent. Jämfört med andra administrativa jobb kommer kommunikatörerna på fjärde plats, efter exempelvis medier där 44 procent räknar med att få jobba på semestern.

listan över alla branscher
1. Management: 52 procent
2. Försäljning: 48 procent
3. Media, kultur: 44 procent
4. Marknad, reklam, pr, information: 41 procent
5. Ekonomi, finans: 36 procent
6. Forskning, utveckling: 36 procent
7. Bygg, anläggning: 35 procent
8. Teknik, naturvetenskap: 31 procent
9. IT, data: 30 procent
10. Lager, industri, transport: 29 procent
11. Pedagogiska arbeten: 28 procent
12. Operatörer: 28 procent
13. Hälso- och sjukvård: 26 procent
14. Kontor, administration: 26 procent
15. Service, handel, butik: 23 procent
16. Kundtjänstarbete: 16 procent