Totalt investerades 34,6 miljarder kronor, varav 16 procent utgick från marknadsavdelningen och resten belastade kommunikationsavdelningens budget.
Sammanlags investerades 1,9 miljarder kronor i pr, vilket kan jämföras med inköpen i reklam som låg på 2,3 miljarder kronor. Köparna spenderade 2,8 miljarder på tjänster från webbyråer.
Investeringarna ser ut att öka ytterligare under 2011 då närmare 35 procent av beslutsfattarna angav att får en ökad budget jämfört med 2010, jämfört med 34 procent får en oförändrad och 21 procent en minskad budget.