Omsättningen hamnade på 662 miljoner kronor. Rörelseresultatet slutade på 39 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 5,8 procent.
Affärsområdet Infolog levererade ett drygt fem gånger högre resultat, 17 jämfört med 2,5 miljoner kronor.
Affärsområdet Consulting bidrog med 9,0 till resultatet, en kraftig försämring jämfört med 30 miljoner kronor år 2009.
”Utvecklingen inom konsultrörelsen kännetecknas av kortare uppdrag jämfört med tidigare, minskning av efterprojekt samt att ir-uppdragen är alltmer digitaliserade vilket påverkar intäktsstrukturen. Efterfrågemässigt befinner vi oss i en återhämtningsfas, även om takten är långsammare än vad vi skulle önska”, säger Richard Ohlson i en kommentar.