Aktörer som Svenskt Näringsliv, Praktikerförbundet och Företagarna slåss in i det sista för att förhindra regeringen att ta in förslaget i budgetpropositionen i höst. Senast i dag var finansmannen Rune Andersson ute i Dagens Industri och sågade regeringens ändrade regler för 3:12, som enligt kritikerna särskilt drabbar de små företagen.
 
Regeringen har velat ändra 3:12-reglerna för att komma åt missbruk där delägare i företag tar ut vinst till en skatt på 20 procent istället för lön beskattad med 57 procent. Förslaget väckte ont blod då det ansågs försämra möjligheterna att gå in som delägare i mindre företag. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesman Per Bolund kritiserade förslaget och plockade poäng hos småföretagarna. Efter kritiken presenterade regeringen ett reviderat förslag där bland annat taket för löneuttagskravet sänks från 90 till 40 inkomstbasbelopp. Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln sänks från 5 till 4 procent. Detta har dock inte fått kritikerna att tystna.
 
Under tiden baxar regeringen vidare förslaget utom räckhåll för remissinstanserna. Nu ligger det hos lagrådet som ska ge sitt remissyttrande. Lagrådet ser dock bara till det lagtekniska, att förslaget är förenligt med grundlagen och så. När lagrådet kommit med sitt yttrande är det klart för höstens budgetproposition.
 
Någon ytterligare remissrunda blir det inte, enligt en regeringstjänsteman som vill vara anonym.

– Förslaget ska ingå i budgetpropositionen för 2014. Men budgetpropositionen ska utfärdas först så det är möjligt att det kan hända saker, säger tjänstemannen.
 

Enligt tjänstemannen är det inget datum satt när lagrådet ska komma med sitt yttrande.