Westander gjorde 2022 ett resultat på 5,4 miljoner kronor efter skatt, en ökning med drygt 10 procent. Årsstämman har beslutat att dela ut 2,7 miljoner kronor av vinstmedlen till aktieägarna.

”Vi sparar alltid hälften av årets resultat efter skatt i företaget. Det är viktigt att ha en buffert för att skapa anställningstrygghet”, kommenterar Johanna Look, tf vd på Westander.