Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 46 miljoner kronor . Rörelseförlusten ökade från -4,3 till -25 miljoner kronor, främst på grund av skenande personalkostnader.
Personalstyrkan i koncernen växte från 47 till 61 personer. Cint, som bland annat har Unibets förre vd Petter Nylander i styrelsen, startade under år 2009, dotterbolag i Tyskland och Storbritannien.