Budgeten presenterades igår eftermiddag av partiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Almqvist. Många konkreta siffror presenteras inte, däremot lägger Sverigedemokraterna fram ett antal konkreta förslag.
 
Bland annat vill de, som tidigare rapporterat, införa lärlingsjobb riktade till ungdomar på 75 procent av ingångslönen samt befriade från arbetsgivaravgifter. De anser också att det bör införas fler undantag i LAS turordningsregler.
 
För att få fler synliga poliser ute på gator och torg vill partiet lägga 500 miljoner kronor mer per år under fem år på polisen. Dessutom bör pensionärsskatten avskaffas, a-kassetaken höjas till 900 kronor per dag.
 
I budgeten finns också förslag som ska främja gruvnäringen. De vill se en upprustning av malmbanan och en helt ny sträcka mellan Pajala och Svapavaraa, samt ”ändamålsenliga utbildningar” som ska möta bristen på arbetskraft.
 
Sverigedemokraternas vårbudget finansieras till stor del genom minskad invandring. Liksom tidigare vill de strypa asyl- och anhöringsinvandringen med 90 procent genom att bland annat endast bevilja asyl åt personer som uppfyller FNs flyktingkonventions kriterier. Kraven för anhöringinvandring vill partiet också skärpa.