Under det senaste räkenskapsåret (brutet i september) kom Erik Haag AB upp i en omsättning på 1,4 miljoner kronor. Bolaget sänkte personalkostnaderna från 1,14 miljoner kronor till 814 000 kronor. Därmed kunde bolaget vända en rörelseförlust på -742 000 kronor till en vinst på 25 400 kronor. Erik Haag hämtade hem 50 000 kronor av de disponibla vinstmedlen.