Norstat ökade omsättningen med blygsamma 2,0 procent till 113 miljoner kronor. Samtidigt minskade kostnaderna något, som personalkostnaden som föll med 2,6 procent till 46 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 24 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 2,2 procentenheter till 22 procent.

Antalet snittanställda minskade från 107 till 95.