Volvo Cars stuvar om sin globala kommunikations- och marknadsavdelning. Alla får inte behålla jobbet.

I dag har de 230 medarbetarna informerats om omorganisationen. Det handlar bland annat om att slå ihop marknads och kommunikationsavdelningen och rigga den nya avdelningen för att klara dagens marknadsföringslandskap.

– Vi behöver också finnas mer representerade ute på huvudmarknader som Kina, USA och Tyskland, säger Stefan Elfström, pressansvarig på Volvo Cars.

Han betonar att den nya avdelningen inte kommer att flytta.

– Huvudsätet blir fortsatt Göteborg.

Dock kommer inte alla att få behålla jobbet.

– Det står klart att den nya organisationen kommer att bli mindre än idag.