2,3 miljoner kronor är avsatta för översynen av skyddet för information i regeringskansliet i budgeten för 2014.
 
Ansvarig för externa upphandlingar blir Åke Nordlander.
 
Tonchi Percan