Rud Pedersens marknads-pr-byrå King Street tickar på.

Under 2018 ökade byråintäkten med 22 procent till 11 miljoner kronor.

Resultatet ökade med 30 procent till 1,8 miljoner vilket ger en marginal på drygt 16 procent.

Personalstyrkan ligger på 10 anställda.

Vad beror ökningen på?
”Vi har som regel att alltid ha fler seniorkonsulter än konsulter. Seniorerna representerar en bred expertis med allt från affärsutveckling, konkurrensanalyser, kriser, pr till kapitalanskaffning. Tack vare det har vi fått förtroendet att göra fler affärskritiska uppdrag, analyser och strategier”, mejlar King Streets vd Jesper Brandt

Hur kommer 2019 att gå?
”Vi har vuxit snabbt sedan start, med en tillväxt på minst 25 procent och högst över 100 procent per år. 2019 blir lugnare med moderat tillväxt. Vi sätter nu strukturen och processerna för att 2020 kunna fortsätta den snabba tillväxten på ett hållbart sätt.”