David Löfvendahl som också har hunnit med att vara marknadsansvarig på Natur & Kultur, och webbchef Kungl. Hovstaterna blir kommunikationsansvarig för både Sverige och Finland.

Hur gick rekryteringen till?
– Jag fick en förfrågan om jag var intresserad. Roschier har varit en väldigt nära och god samarbetspartner i Beredskapslyftet som Novare varit med och startat. Där fick Roschiers partners i Sverige och Finland upp ögonen för mig och efter att träffat dem kändes det som en rolig ny utmaning. Redan när jag började så lovade jag vår vd Fredrik Hillelson att vara på Novare i minst tre år men max fem år så det var dags för ett byte nu även om jag trivs väldigt bra.

Några särskilda reflektioner, du som jobbar med rekrytering?
Återigen blir jag påmind om vikten av nätverk och kontakter. För mig, som redan är inne på arbetsmarknaden, var det relativt lätt att få nytt jobb, men står man utanför är det desto svårare. Inom Novaregruppen finns det olika bolag och initiativ som arbetar för att öppna upp arbetsmarknaden för fler grupper som har kompetensen men inte nätverket. Inte minst är det extra aktuellt just nu med de ukrainska flyktingar som vi försöker hjälpa till arbete genom ett nytt jobbcenter.

Vad ska du uträtta på Roschier?
– Först ska jag lära känna teamet, partners och lära mig branschens spelregler. Jag har alltid valt branscher som kan vara tillsynes konservativa men jag gillar det och att bryta ny mark med respekt för det som varit. Det gör det lite krångligare och det tycker jag om. Jag har en lång tidshorisont på uppdraget så känner mig inte stressad att leverera från dag ett. Bror Duktig i De tre små grisarna är min förebild, han tar sig tid att bygga ordentligt från grunden vilket gör att det tar lite längre tid men det blir stadigt när det väl är klart.