Totalt uppgick intäkterna under året till drygt 42 miljoner kronor. Det är att jämföra med valåret 2010 då intäkterna var hela 63,3 miljoner kronor, en minskning med 33 procent, eller 21 miljoner kronor.
 
Det statliga stödet minskade från drygt 16,4 miljoner till 15 miljoner kronor, och även riksdagsgruppens stöd sjönk med nästan exakt två miljoner kronor till 18,6 miljoner kronor.
 
Under 2010 fick partiet 17 miljoner kronor i kostnadsersättningar för fältorganisationen samt för utbildningar. Förra året sjönk den siffran till knappt 5,7 miljoner kronor.
 
Den stora skillnaden mellan åren kan förklaras i att det 2010 var ett valår.