Som Dagens Opinion avslöjade tidigare ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att förbättra arbetsmiljön för kvinnor i den offentliga sektorn.
– Statistiken säger att belastningsskador är stort inom den offentliga sektorn när det gäller kvinnor, säger Marie Åkhagen kansliråd på Arbetsmartknadsdepartementet.
 
Hillevi Engtrsöm, arbetsmarknadsminister:
– Vi vet att fler kvinnor än män tvingas att avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. I förlängningen innebär det lägre pensioner och sämre möjligheter för kvinnor att försörja sig själv. För mig är det mycket viktigt att vi nu tar tag i frågan om kvinnors belastningsskador och omsätter den kunskap vi har till praktik, säger Hillevi Engström.
 
Satsningen ska omfatta kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer samt genomförande av en nationell tillsynsaktivitet och är en del av regeringens särskilda jämställdhetssatsning.
 
Tonchi Percan