UPPDATERAD. I en större kampanj går sex myndigheter tillsammans ut och kampanjar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men ingen byrå har fått vara med och leverera kommunikation.

Det är Inför jullovet som kampanjen sjösätts av Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och utrikesdepartementet. Budskapet är: ”Du har rätt” att själv bestämma och rätt att få hjälp. Kampanjen riktar sig till utsatta personer men också till yrkespersoner som behöver veta hur de kan agera. Kampanjen ska leda till sajten Hedersförtryck.se, som drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och där det finns vägledning, hjälp och telefonnummer att ringa.

– Tanken är att göra en större kampanj nu inför julledigheten. Nu stänger ju också gymnasierna, vilket vi inte visste. Vi vill nå de utsatta och berätta att man rätt att välja att leva med vem man vill, rätt att inte utsättas för våld och förtryck och har rätt att få hjälp, säger  Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten,

Han berättar även att den första delen av kampanjen kommer på svenska men att flera språk är på gång. Och att kampanjen består av affischer för lokaltrafiken i Malmö, Göteborg och Stockholm samt korta filmer för sociala medier.

Kampanjens grafiska utseende har producerats internt på utrikesdepartementet.

– Inga externa aktörer har varit inblandade i framtagandet.

Hur stor är budgeten?
– Varje myndighet går in med egna medel för affischering och spridning av kampanjen.  Sammantaget rör det sig om cirka 800 000 kronor. För Jämställdhetsmyndighetens del är det100 000 kronor.