Mini Media, som har den norska mediekoncernen Schibsted som huvudägare, noterade en rekordomsättning på 81,1 miljoner kronor, jämfört med 51,4 miljoner kronor år 2010.

Rörelseresultatet ökade med hela 91 procent till 19,4 miljoner kronor. Ägarna tyckte att det gick så bra att de tog hem 8,0 miljoner kronor av de disponibla vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade från 35 till 44 snittanställda.