Omsättningen ökade med hela 68 procent till 5,6 miljoner kronor. Det är den högsta noteringen någonsin i bolaget som ska "bedriva konsultation inom mediaproduktion, marknadsföring, PR och events". Rörelseresultatet mer än fyrdubblades till 1,8 miljoner kronor. Var tredje krona är alltså ren vinst för Alex Schulman, som äger bolaget till 100 procent. Han tog ut 550 000 kronor från de disponibla vinstmedlen. Lön och "andra ersättningar" uppgick till 2,5 miljoner kronor till Alex Schulman.