I dag inleds förhandlingar med de berörda kommunerna om motprestationer i form av bostadsbyggande. Planerna presenteras i ett debattinlägg i Dagens Nyheter.
 
Tunnelbaneutbyggnaden är tänkt att ge 75 000 nya bostäder. Byggstarten är tänkt att ske 2016.
 
Huvuddelen av investeringen lägga på att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. Denna linje föreslås även grenas av mot Gullmarsplan och vindare på den gröna linjen till Hagsätra. I paketet ingår även en förlängning mot Barkarby.
 
Utredarna föreslår också att Odenplan får ytterligare ett spår som går vidare till Nya Karolinska sjukhuset.