Det är en höjning med 2,3 procent jämfört med 2011. Av detta gick 118 miljoner kronor (115) till verksamheten medan 12,2 (13,0) användes till personalkostnader för de 14 snittanställda. Bolaget har inget vinstsyfte och detta realiserades också genom en rörelseförlust på -840 000 kronor (-1,6 miljoner kronor).

Stockholm Business Region framhåller i bokslutet särskilt deltagandet i fastighetsmässan MIPIM med tillhörande Youtube-film, arbetet med att locka nya flyglinjer till Stockholm, utvecklingen av tre affärssajter och utdelning av presskit i samband med utdelningen av Nobel-priset och 100-årsjubileet av att Stockholm arrangerade OS.