Uppropet ”Vårda vården”leds av Vårdförbundet, som vill driva tre saker:

* Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö

* Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats

* Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

”I vår senaste arbetsmiljörapport fann vi att många sjuksköterskor och barnmorskor går ner i arbetstid helt enkelt för att arbetsmiljön är så tung. Om samtliga professioner arbetade heltid, vilket skulle underlättas om arbetsmiljön var sundare skulle det motsvara hela 790 fler barnmorskor, 470 fler biomedicinska analytiker och 7 645 fler sjuksköterskor”, kommenterar Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.