Det råder stora parti-skillnader mellan väljarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner, visar en undersökning från Kantar Sifo genomförd 9-12 mars.

Generellt kan sägas att Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare har högst förtroende för institutioner. Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare har lägst förtroende. Januaripartierna har generellt ett högre förtroende än ”det konservativa blocket”, SD; KD och M.

För Folkhälsomyndigheten har Vänsterpartiets sympatisörer till 88 procent ett högt förtroende.  Motsvarande siffra för SD väljare är 35 procent. Miljöpartiets väljare sticker ut eftersom nästan var femte uppger ”vet ej”. Samma mönster upprepar sig även för Myndigheten för skydd och samhällsberedskap.

När det gäller sjukvårdens hantering av corona har 81 procent av S-väljarna högt förtroende, något mer än Vänsterpartiet med 80 procent. Här är det snarare MP-väljarna som har minst förtroende med 52 procent som har högt förtroende. Motsvarande siffra för SD väljarna är 54 procent.

Regeringen får högre förtroende hos V-väljarna (63 procent) än från S-väljarna (61).

Endast 12 procent av SD-väljarna ha förtroende för regeringens sätt att hantera corona jämfört med  19 procent för KD-väljarna.

Kantar Sifo har även frågat hur stort deras förtroende för storföretagen är vad gäller att hantera corona. Där har 50 procent av Moderaterna ett högt förtroende, jämfört med 35 procent för KD-väljarna.