Det innebär att 100 tjänster försvinner vid Coop Sveriges huvudkontor i Solna.

”Coops uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för våra drygt 3,9 miljoner medlemmar. De senaste årens kraftiga kostnadsökningar för bland annat inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror gör att vi måste anpassa organisationen för att ge förutsättningar för ett lönsamt Coop i Sverige”, kommenterar Marie Nygren, vd på Coop Sverige.

Besparingarna kommer även att dra medarbetare inom kommunikation och marknadsföring.

”Vi får återkomma om detaljer kring den nya organisationen, och nya arbetssätt. Just nu är det fokus på medarbetarna och de dialoger som vi behöver ha internt”, meddelar Marcus Björling, pressekreterare på Coop.