Haninge Bostäder köpte Vega Norra Parken AB av ett det privat bolag HMB för 50 000 kronor, det nominella värdet. Enligt Konkurrensverket var Vegas enda tillgång ett kontrakt på att uppföra 90 hyresbostäder. Kontraktet var värt 136 miljoner kronor. Kontraktet gick ut på att HMB skulle sköta bygget. På HMBs sajt gör företaget reklam för projektet:
 
HMB säljer ett färdigutvecklat projekt med 91 lägenheter åt HaningeBostäder. Vi har och kommer att ha hand om hela kedjan från markförvärv till nyckelfärdiga lägenheter.


– Det är ett upplägg för att undvika en upphandling. Tiden mellan händelserna var så kort, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.
 
Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Haninge Bostäder ska dömas att betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift och böter.