Sveriges Marknadsförbund: Vi kan ta över alla branschorganisationer

Francesca O’Brien Apelgren, vd för intresseorganisationen Sveriges Marknadsförbund vill slå samman flera av de intresseorganisationer som finns för olika medlemskategorier i kommunikations- och marknadsföringsbranschen.