Veckans Brief bad två kommunikationsproffs med rötter i socialdemokratin att titta på hur den nya S-föreningen Reformisterna, med tankesmedjan Katalys och dess chef Daniel Suhonen bakom spakarna, lyckades få stor uppmärksamhet i början av veckan.

Sandro Wennberg, driver egen pr-byrå, är kopplad till Geelmuyden Kiese och är fritidspolitiker (s).

Hur ser du på reaktionerna som lanseringen av Reformisterna har väckt?
– Lanseringen fick ett väldigt stort utrymme i traditionella medier med tanke på att det egentligen bara är en S-förening som startats. Namnen som är med och grundare är inte heller otippade. Så mot den bakgrunden det intressant att Reformisterna så snabbt fick ett stort utrymme.

– Att uppmärksamheten är så pass stor medialt visar dock att det finns ett behov av att flytta strålkastarljuset mot S eftersom partiet har behövt göra stora eftergifter i och med Januariavtalet. Förhandlingen av avtalet har skett i en liten krets och det finns inom S ett behov av att dryfta eftergifterna.

Sandro Wennberg reflekterar över reaktionerna från S-håll:

– De har mestadels varit av två slag.’Det här är ingen dramatik, det är bra att vi har en levande debatt i partiet’ eller ’Reformisterna är bara ute efter att skapa uppmärksamhet och utgör en plattform för besvikna företrädare för vänsterkanten inom S’.

Sandro Wennberg utvecklar:

– Det faktum att partisekreteraren men även andra nuvarande eller tidigare S-toppar snabbt var ute och kommenterade bildandet av en enskild förening visar på att partiledningen inom S varit mån om att snabbt avdramatisera den nya föreningen. I sak är det egentligen bra att Socialdemokraterna får en debatt från vänster, ur ett S-perspektiv. Så länge det inte ser ut som de rosornas krig som partiet haft historiskt. När diskussionen handlar om vart S är på väg så visar det att S är ett brett parti som har en levande debatt. Ett parti som slutar med sin idéutveckling låter andra partier och aktörer sätta agendan, och det flyttar ofta väljarnas intresse bort från partiet.

Hur ser du som pr-proffs på själva lanseringen av Reformisterna?
– I vanlig ordning är Daniel Suhonen duktig på att synas medialt. Men inte bara det. Reformisterna tycks ha jobbat länge med lanseringen. Man kan väl säga att det är långt mer än vad vanliga partiföreningar brukar göra, säger Sandro Wennberg och utvecklar:

– Hela upplägget andas mer skapandet av ett nytt parti än en förening i ett parti. Föreningen har skapat en logotyp, byggt en avancerad sajt, skapat en kampanjfilm med drönare, byggt närvaro i sociala medier och arbetat med en avancerad pr-plan, en plan som innehållit debattartiklar, talespersoner som stödjer projektet och deltagande i diverse etermedieprogram.

Vilken är Reformisternas egentliga Agenda?
 – Många som engagerats i föreningen gör det av en oro för att Socialdemokratin är på väg att överge sina ideal. Det är inte så konstigt. För första gången styrs Sverige av en S-regering som är tydligt bunden till en uppgörelse med en i många stycken liberal agenda. Och många tycker att socialdemokratin inte längre är de sociala ingenjörer som partiet har varit tidigare. Så om syftet är att bredda den ideologiska debatten i socialdemokratin är det ett vällovligt alternativ, säger Sandro Wennberg och nyanserar:

– Men lanseringen av Reformisterna är tydligt präglad av Daniel Suhonen som är föreningens frontfigur och kallas för en av föreningens grundare. Daniel Suhonen har gång på gång varit en uttalad kritiker till partiledningen med kritik från vänster. Genom skapandet av den fackliga tankesmedjan Katalys har Daniel Suhonen en plattform för opinionsbildning med ett antal LO-fack i ryggen. Men uppenbarligen räcker inte det utan Daniel Suhonen verkar vilja påverka partiet inifrån. Ur det perspektivet ligger det nära till hands att tro föreningen grundats för att flytta partiet vänsterut, inte bara skapa en idédebatt.

Vad kan sägas om det sakpolitiska innehållet som Reformisterna lanserar?
– Enligt Reformisterna har idéutvecklingen i socialdemokratin stannat av. Det ligger något i det. Men många av förslagen från Reformisterna är återställare av gamla reformer. Reformisterna skriver själva på DN debatt: programmet är ’förmodligen är det mest progressiva sedan Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944’. Det säger något om perspektiven. Reformisternas hela program andas att den tid är förbi då socialdemokraterna hade bra idéer.

Sandro Wennberg har sina aningar:

– Det finns något besynnerligt över hela upplägget med Reformisterna. Kanske är det just R:et som för tankarna till något annat än reformism. Partibeteckningar med R brukade ha en annan syn på samhällsförändring än just stegvisa reformer, säger han.

Vilket mandat kan Daniel Suhonen och Katalys ha här och vems är mandatet?
– Att Daniel Suhonen har haft en viktig roll i grundandet av Reformisterna är tydligt. Han skriver bland annat under DN Debatt som ledamot i föreningen och chef på tankesmedjan Katalys. Hade Katalys och de LO-fackförbund som står bakom tankesmedjan motsatt sig Reformisterna hade de inte låtit Daniel Suhonen ägna så mycket tid och energi åt att bilda föreningen, säger Sandro Wennberg och vidare:

– Men lanseringen är väldigt sofistikerad och frågan ställer sig hur detta finansierats. Även om det går att skänka gåvor till föreningen har det lagts ned oerhört mycket arbetstid och mycket pengar. Det har skapats en avancerad kampanjsajt, gjorts en välgjord kampanjfilm, och tagits fram en egen grafisk profil. Sådana saker är inte gratis. Adderar man den arbetstid som är nedlagd är det alltså ingen oansenlig summa pengar som har spenderats i lanseringen. Om det sedan är Katalys eller andra aktörer som ligger bakom är svårt att veta, avslutar Sandro Wennberg.

Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden och tidigare pr-konsult på bland annat Progress.

Hur ser du som tidigare pr-proffs på lanseringen av Reformisterna?
– Det var uppenbarligen en genomtänkt och väl förberedd lansering.

Vilken Agenda har Daniel Suhonen och Katalys egentligen?
 – De vill vrida S i mer vänsterradikal riktning.

Hur ser du på reaktionerna som lanseringen av Reformisterna väckte?
– Det visar på att det fanns ett uppdämt behov av en bredare debatt om S förnyelse, men inte nödvändigtvis på ett genomtänkt stöd för alla de konkreta förslagen, även om flera av förslagen också var bra och sådant som redan har diskuterats inom S.

Skulle motsvarande kunna ske på den borgerliga sidan, kanske med Timbro och Moderaterna?
 – Tveksamt. Donald Trump lyckades i USA, inga jämförelser i övrigt. Men i Sverige upplever jag att moderater hellre biter ihop och inväntar rätt läge för att sticka kniven i ledaren.

Vad sägs om det politiska innehållet Reformisterna bjuder på?
 – Flera frågor är bra, och sådant som både Tiden och andra har lyft tidigare. Några är mer vänsterradikala. Noterar att Göran Greider ansåg att det är ren vänsterpartistisk politik. Har inte jämfört alla frågorna, men mycket känns igen därifrån.

Rolf van den Brink