Zoomers, doomers eller iGeneration är alternativa namn på Generation Z, som gäller personer födda 1995-2005. En studie från Kairos Future visar att generation Z är mer engagerade i samhällsfrågor, drömmer stora drömmar, men är samtidigt mer pessimistiska inför framtiden.
Studien visar att Generation Z tar större hänsyn till etik och moral vid köp av bostad, resor, kläder och livsmedel än det svenska genomsnittet mätt 1999 och 2019.

Av de beteenden det pratas om i media fick intervjupersonerna ta ställning till vilka hen tycker är mest oacceptabla. Att vara otrogen mot sin partner (53 procent) och att vara närgången med en person utan dennes samtycke (51) procent var mest oacceptabla, enligt generation Z.

Att köpa saker man inte behöver (17) och att flyga mycket (12) tycks inte vara lika oacceptabelt enligt generation Z som dess kanske mest framträdande opinionsbildare Greta Thunberg anser.

37 procent svarar att de och deras jämnåriga vänner är mer klimatmedvetna än de som är 10 år äldre. 52 procent svarar att det är samma som den äldre generationen medan 11 procent svarar att de är mindre klimatmedvetna.

30 procent tror att miljö- och klimathoten kommer att lösas av den tekniska utvecklingen medan 43 procent ställer sig skeptiska.

Kairos Future har även studerat hur klimatförändringar viktas gentemot terrorism hos de olika generationerna. Resultatet visar att klimatförändringar ökar i andel som stort framtidsproblem medan terrorism minskar hos de yngre generationerna. såväl millennials och generation Z anser att klimatförändringar är ett större framtidsproblem än terrorism.

73 procent av generation Z har råkat ut för ångest under det senaste halvåret. Ökad utseendefixering, högre krav på sig själv, risk att misslyckas i livet, jämför sig med andra och prestationskrav i skolan räknas som några av anledningarna till detta.

Trots detta drömmer 51 procent av generation Z stora drömmar, snarare än små (25). Det är ett trendbrott där stora, ambitiösa och vidlyftiga drömmar vuxit sig större än tidigare där drömmar varit mer jordnära. Tidigare har skillnaden mellan stora och små drömmar varit mycket mindre.

Av de som drömmer stora drömmar ser 74 procent att deras framtid är ljus och 60 procent känner att de tillhör samhället.

Av de med små drömmar ser 51 procent sin framtid som ljus och 40 procent känner att de tillhör samhället.

67 procent svarar att samhället skulle behöva ett gemensamt mål att arbeta mot.

om undersökningen
Kairos Futures studie om Generation Z, födda 1995-2004 bygger på intervjuer med 1 000 svenskar i åldern 16-24.