Platsannonser

Näringspolitisk rådgivare till Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin och företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Skogsindustrierna arbetar i samverkan med medlemsföretagen med svensk och övrig europeisk näringspolitik. Politiska beslut som rör energi, skog, klimat och transporter påverkar företagens villkor inom skogsindustrin och gör Skogsindustrierna till en självklar och kontinuerlig samtalspartner till regering, riksdag, myndigheter och politiska partier.

Då den kollega som tidigare varit ansvarig för detta område gått vidare mot nya utmaningar söker Skogsindustrierna nu en Näringspolitisk rådgivare. I rollen ansvarar du för att i kontakt med politiker och beslutsfattare lyfta skogsindustriernas frågor om att stärka skogsföretagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Skogsindustrierna söker dig som är proaktiv med en god förståelse för hur beslut fattas i det offentliga. Du är en god lagspelare som också fyller en viktig samordnande funktion inom organisationen. För att vara framgångsrik i rollen tillämpar du såväl ett framåtblickande som ett strategiskt helhetsperspektiv för avdelningens arbete.

I rollen som Näringspolitisk rådgivare rapporterar du till chefen för den näringspolitiska avdelningen, Magnus Berg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvara för att planera och genomföra organisationens strategiska påverkansarbete på nationell nivå
 • Utveckla Skogsindustriernas påverkansarbete och samarbete med strategiska målgrupper
 • Vara en samordnande kraft med ett helhetsperspektiv för det näringspolitiska arbetet
 • Analys av relevanta beslut som fattas på olika nivåer i samhället
 • Bidra med faktaunderlag till beslutsfattare och ge stöd till ansvarig talesperson inom Skogsindustrierna kring strategi och budskap
 • Proaktivt bevaka för Skogsindustrierna relevanta frågor och stärka organisationens position i den offentliga debatten
 • Tät och regelbunden kontakt med politiska beslutsfattare på nationell nivå
 • Bilda opinion och bevaka organisationens intressen genom utåtriktade aktiviteter gentemot beslutsfattare detta exempelvis genom seminarier och andra offentliga arrangemang

Kvalifikationer:

 • Mycket god kännedom om politiska processer samt beslutsfattande på alla nivåer i synnerhet riksdag och regering
 • Goda kunskaper om offentligt beslutsfattande och budgetarbete
 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
 • Gediget kontaktnät inom politik och samhälle
 • Tidigare partipolitiskt arbete är meriterande samt kunskaper inom sakfrågor som riktar sig mot skogsnäringen

Om Skogsindustrierna:
Skogsindustrierna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige. Den svenska skogsindustrin sysselsätter idag 120 000 människor inom skogsnäringen, antingen som anställda eller som underleverantörer och med 70 000 som direkt anställda. Läs mer på www.skogsindustrierna.se

Övriga upplysningar:Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid kontoret i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. I denna rekrytering samarbetar Skogsindustrierna med RP People – en del av Rud Pedersen-gruppen. Vid frågor om processen kontakta Charlotte Waern, charlotte@rppeople.se alt 070-293 30 18. Välkommen med din ansökan senast den 2 mars.

ansök här

 

SFM söker ansvarig för press och samhällsrelationer

Har du flerårig erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning inom försäkringsförmedling eller politisk verksamhet? Vill du ta dig ann utmaningen att utveckla och styra den samlade rösten för en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar? Nu söker vi på SFM en ansvarig för press- och samhällsrelationer till vårt huvudkontor i centrala Stockholm!

Övergripande beskrivning av rollen

SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Vi verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens.

Som ansvarig för press- och samhällsrelationer har du ansvar för SFM:s externa kommunikation och dialog med allmänheten, branschaktörer, media, och politiska beslutsfattare i frågor som rör nyttan av förmedlarmarknaden och försäkringsförmedlares funktion i samhället. Du arbetar för att stärka och bruka SFM:s position som språkrör och opinionsbildare för branschen, samt att förtydliga och förmedla branschens positiva inverkan på de samhällsutmaningar som branschen har bäring på.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du har ett övergripande ansvar för SFM:s externa kommunikation och dialog med allmänheten, media, och politiska beslutsfattare.

Du ansvarar även för att stärka och bruka SFM:s position som språkrör och opinionsbildare för branschen, samt att förtydliga och förmedla branschens positiva inverkan på de samhällsutmaningar som branschen har bäring på. Detta arbete inkluderar framtagande av strategiska kommunikationsplaner med såväl långa huvudmål som etappvisa delmål för att understödja arbetet med att stärka föreningens position.

Rollen innebär ansvar för det löpande operativa mediarelationsarbetet med mediakontakter, produktion av debattartiklar, pressmeddelanden, etc. I dina arbetsuppgifter ingår också att skapa relationer med relevanta beslutsfattare inom media för att långsiktigt påverka SFM:s position i media. En viktig del i detta arbete innefattar samarbete med övriga delar av SFM och dess medlemsorganisationer gällande till exempel internkommunikation inom föreningen, extern kommunikation, samt dialoger med beslutsfattare. Du ska också utveckla arbetet med sociala media.

Du är också ansvarig för att leda föreningens arbete vid tider av förhöjt medieintresse på grund av inträffade situationer på förmedlarmarknaden samt ansvarig för dialog och samarbete med föreningens medlemsorganisationer när detta gäller en eller flera av SFM:s medlemmar.

I rollen ingår även ansvar för att bevaka och identifiera politiska händelser, diskussioner, förslag och beslut som kan ha inverkan på branschen i stort och dess medlemsorganisationer. Du är presskontakt och presstalesperson för SFM.

 

Bakgrund och personliga egenskaper

 • Högskoleutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som är relevant inom området.
 • Flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunikation och opinionsbildning inom antingen politisk verksamhet eller försäkringsförmedling.
 • God erfarenhet och vana av att hantera relationer med media och journalister
 • Djupgående kunskaper om politiska beslutsprocesser och ett väl utbyggt kontaktnät av personer på relevanta beslutsfattande positioner
 • Förmåga att driva och hålla samman projekt som spänner över flera organisationer och involverar intressenter från såväl SFM som dess medlemsorganisationer

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

Ansökan skickas till marie.emilsson@sfm.se

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Lindblad vd SFM (karin.lindblad@sfm.se), 076 140 95 36.

Om SFM

SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Vi verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag cirka 1 850 förmedlare och 200 bolag som medlemmar. I vår styrelse sitter representanter från både sakförsäkringssidan och livförsäkringssidan.

 

Annonsera på DO jobb

På DO jobb finns lediga tjänster inom kommunikation, digitalisering och opinionsbildning.
Annonserar du via DO jobb når du ut via Dagens Opinions egna kanaler och sociala medier.
Vi kommer att jobba hårt för att din annons ska synas.
Ingen färdig annons? Lugn, det fixar vi.

Mejla över text, bild och logga, så är du snart uppe med din annons.

pris: 4 900 för en vecka och 7 900 kronor för två veckor, moms tillkommer

Hör av dig till: annonsera@dagensopinion.se