Pa-konsulterna om partiledardebattens vinnare och förlorare

Publicerad 2018-05-07, 07:39

VAL 2018-UPPDATERAD. Regeringen partiledare imponerade inte och det finns tveksamheter till SVT format. Här tycker de ledande pa-konsulterna till om partiledardebatten.

Dela med andra

Paulo Silva, partner, New Republic.

Vad stack ut, överraskade?
–Det som överraskade mest var Stefan Lövfen svaga insats i debatten. Han gjorde ett flertal oprecisa och diffusa inlägg. Löfven saknade den pondus en statsminister brukar ha i denna typ av debatter. Ulf Kristersson gjorde en stark insats under debattens första del – en glasklar kommunikation utifrån en tydlig idé, säger Paulo Silva och lägger till:

–Ulf Kristerssons beröm till Miljöpartiet om att de bidragit till att miljöfrågorna diskuteras (även om han inte höll med om politiska lösningar) stack ut. Ingen annan gjorde en så tydlig positiv gest mot något annat parti i debatten. Är gesten det del av en möjlig plan för att söka stöd om Alliansen blir största block i minoritet, men behöver ett samarbetsparti över blockgränsen?

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det så kallade rödgröna samarbetet har aldrig varit ett ’block’ och är idag mindre än någonsin ett block. S migrationspolitiska omläggning har öppnat en värderingsmässig avgrund till MP som var stor redan tidigare. Alliansen verkade mer sammansvetsad, men migrationsfrågan visar att regeringsbildningen kan komma att bli mer komplicerad än tidigare. Jimmie Åkesson får tillsvidare fortsatt nobben av de andra partierna. 

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jimmie Åkesson lyckades kommunicera mycket väl utifrån sina värderingar. Även Ulf Kristersson var mycket effektiv och mer förtroendeingivande än statsministern. Isabella Lövin gjorde en stark insats under klimatdebatten och vann det passet enligt Novus, däremot var insatsen generellt svag under andra delar av debatten. Liberalerna framstår som otydliga när Centerpartiet har tagit ett kliv fram som det liberala alternativet. Att Jan Björklund fick debattera klimatfrågor var inget lyckodrag för honom. Det är uppenbarligen inte hans hemmaplan och han framstod som osäker kring ett antal påståenden om Sveriges klimatutsläpp.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
–Migrationsfrågan dominerade och var närvarande i debattens alla delar utom klimatavsnittet. Inom Lag och rätt fanns en total enighet om att polisen ska få mer resurser. S lyckades inte skapa en konflikt mot alliansen i välfärdsfrågorna där partiet har högst förtroende och hade också svårt att värja sig mot kritiken vad gäller de allt längre vårdköerna. Frågor om ekonomi, jobb och företagande lyste sin frånvaro i debatten till förmån för integrationsdebatten.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
–Det blev en bra och informativ debatt som belyste aktuella frågeställningar i svensk politik. Programledarna skötte sig i huvudsak väl, säger Paulo Silva.
 
 
Roger Hällhag, pa-konsult på Rud Pedersen.
 
Vad stack ut, överraskade?
– Det mest anmärkningsvärda är att de andra partiledarna lät Jimmie Åkesson behålla problemformuleringsprivilegiet. Det är knappast någon som försöker ta ifrån honom det. Då blir det invandring och så kallad integration so står i fokus med brottsanklagelser mot invandrare som ett stickspår, säger Roger Hällhag och lägger till:
 
– Det är klart att det är gradskillnader i hur de andra bejakar SD-sympatisörerna eller ger alternativa bilder, men det det (Jimmie Åkessons problemformulering) som man relaterar till.

Varför är det så?
– De som säger att kan tänkas sig rösta på SD utgör höga väljarsiffror och det finns få andra riktigt rörliga väljargrupper. Det är där Socialdemokraterna naturligtvis hoppas vinna tillbaka arbetarväljare som säger att de är redo att rösta på SD.  

Roger Hällhag såg ändå annat än valtaktik i debatten.

– Egentligen tycker jag att debatten var ganska ideologisk på en punkt, synen på arbetsmarknaden och utbildningsbehoven för framtiden. Där var det ideologiskt höger-vänster, men det kommer delvis i skymundan för man gör det bara till en integrationsfråga och om hur nyanlända flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– De som stack ut var Jonas Sjöstedt och Annie Lööf. De är också de mest ideologiska på respektive sida, medan både Ulf Kristersson och Stefan Löfven var ganska bleka i går, möjligen i skuggan av att de båda två är statsministeraspiranter båda två och se det enorma behovet av kompromisser framöver och nödgas sätta kompromisserna framför vad de själva vill åstadkomma och begränsar sig själva på det sättet, säger Roger Hällhag och lägger till:

– I övrigt tycker jag att vi har duktiga partiledare. De för sig väl. Problemet är att de är så många att det blir rörigt och att svårt som väljare och tittare att ta till sig på ett ordnat sätt.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det är spretigt. Jag tror inte att några block förstärktes i går, men det är uppenbart att det är splittrat inom Alliansen och bland de rödgröna. Det är ingen harmoni på båda sidorna. Det är det Ulf Kristersson och Stefan Löfven relaterar till, att det blir ett fruktansvärt kattrakande att att få till en regering och att de redan nu måste tänka i flera led.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
– Det anmärkningsvärda är att det inte pratades nästan något om ekonomi och ekonomisk politik. Det är ändå det som sätter villkoren för jobben. Och det pratades inget om konflikter i omvärlden. Det är ju de som avgör asylinvandringen. Det var det inåtvända perspektivet att om vi har problem i omvärlden, så ska vi lösa dem här hemma. Det är lite trist att man inte lyckades lyfta det perspektivet.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Givet det stora antalet partiledare var formatet okej. Stackars SVT att få till en debatt med åtta partiledare, som alla måste sticka ut.

Varför lätt SVT Jimmie Åkesson sätta agendan?
– De har ju fått en del kritik förr på att de har hållit tillbaka SD. Nu kanske de överkompenserade? Programledarna skötte sig bra, men när Stefan Löfven vill lyfta in anställningstrygghet i debatten om Metoo och en del i publiken skrattade och han fick SVT-debattledare emot sig ,var det en korrekt koppling även om han inte utryckte sig så elegant, säger Roger Hällhag.
 
 
 
Helena Dyrssen, vd för Nordic PA.
 
Vad stack ut, överraskade?
– Att det blev så rörigt. Så tjafsigt. Den som var tydligast och enklast att förstå var Jimmie Åkesson. Jonas Sjöstedt var fick utrymme att vara visionär, säger Helena Dyrssen.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det rödgröna vill INTE söka väljarna förtroende gemensamt. Allianspartierna VILL söka förtroende gemensamt, men har olika politik på några områden.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jimmie Åkesson var på bettet. Ulf Kristersson satsade allt på sin första duell mot Stefan Löfven. Och lyckades. Isabella Lövin klarar inte formatet med korta inlägg. Stefan Löfven var ledare för ett parti, inte för regeringen. Han skakade mest på huvudet åt de andra. Jan Björklund och Ebba Busch Thor var osynliga.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
Integration. Vinster i välfärden eller skolan fanns inte med.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Det är väldigt svårt med att få till en informativ debatt med åtta partier och Alliansen mot fyra enskilda partier. Programledarna var på gott humör, säger Helena Dyrssen.


Jonas Hellman, chef för public affairs för Prime.

Vad stack ut, överraskade?
– På frågan vilka partier som vill minska asylinvandringen till Sverige räcke Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson upp handen - inga andra, säger Jonas Hellman och lägger till:

– Ulf Kristersson gav Miljöpartiet beröm för att partiet bidragit till att öka intresset för miljöfrågor, även om han själv inte håller med om Miljöpartiets förslag. Det var en snygg gest att faktiskt säga något positivt om en motståndare.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Allianspartiernas partiledare lyckades väl, de var sammansvetsade i allt utom invandringspolitiken. De rödgröna hade en dålig kväll även om Jonas Sjöstedt vid ett tillfälle fick in en fullträff på Jimmie Åkesson om andelen SD-riksdagsledamöter som är dömda för brott.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Av de åtta partiledarna har alla utom två skäl att vara nöjda. Stefan Löfven gjorde en förvånansvärt dålig insats och Isabella Lövin kändes utanför ända tills klimatfrågan kom upp på slutet.
 
Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
–Ett ämne som lyser med sin frånvaro är ekonomin och hur Sverige ska förbli konkurrenskraftigt framöver. Debatten dominerades helt av de frågor som väljarna enligt opinionsmätningarna tycker är viktigast: invandring och integration, sjukvård samt brottsbekämpning.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Generellt var det en bra och ganska informativ debatt. Den avspeglar väl var skiljelinjerna just nu går i svensk politik. Med åtta partiledare är det svårt att konstruera ett upplägg som gör att alla får tala till punkt. Jag tycker att programledarna gjorde ett bra jobb, säger Jonas Hellman.
 

Anna Ljungdell, pa-konsult på The Labyrinth

Vad stack ut, överraskade?
– Debatten var ganska förväntad, men det som stod ut var att Ebba Busch Thorn stöttade Jimmie Åkesson mot Jonas Sjöstedt när han sa att det fanns en större andel kriminella i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp än bland invandrare. Jag har nog aldrig hört någon rycka ut till Jimmie Åkessons försvar tidigare, säger Anna Ljungdell och tillägger:

– Det var väldigt lite som överraskade i övrigt. De flesta höll sig till sina inövade repliker var passionerade i de frågor de är passionerade i.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det är väldigt talande att alla är ganska medvetna om att det blir en knepig regeringsbildning och det sträcktes ut en och annan hand över blockgränserna på ett sätt jag inte har hört tidigare. Annars höll man ihop som vanligt, med SD för sig, men tydligt mer kopplat till höger än tidigare. Det var egentligen vara när Jimmie Åkesson och Annie Lööf duellerade, som det blev en tydlig skillnad på den sidan.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– I den första halvan kom Jimmie Åkesson undan för lätt.  Han fick kommentera de andra och behövde inte komma med lösningar. I den andra tog Annie Lööf upp den pucken och avkrävde lösningar och sa också att han bara stod och kommenterade. Isabella Lövin tog sig när hon var på hemmaplan och pratade om klimatfrågorna. Generellt hade alla sina frågor där de kände sig väldigt hemma. Jan Björklund var förvånansvärt blek. Han brukar ha roliga sägningar. Han stack inte ut på något sätt.

Publiken skrattade när Stefan Löfven (s) började prata om anställningstrygghet för kvinnor när de ökade våldtäkterna diskuterades. Vad hände?
– Den sägningen är ju knepig eftersom den kräver att den ges en tydligare förklaring om att kvinnor som är mindre trygga på arbetet har en mindre benägenhet att anmäla sexuella övergrepp.

Förde Ulf Kristersson (m) i det vuxna samtalet som han har utlovat?
– Det gjorde han väl i och för sig. Men debatten var inte så häftig utan blossade upp lite nu och då.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
– Migration var allestädes närvarande, både när man debatterade frågor brott och straff och anställningar.  Flera frågor sakndes som näringspolitik, tillväxt, sjukvården, ekonomisk politik, pensioner, sjukförsäkringen, när man pratade om utbildningen var det utifrån integrationsfrågan.  Jag saknade centrala delar.

Vad kan det bero på att de stora delarna utelämnades?
– Det vet jag faktiskt inte. De kanske försökte samla ihop några frågor till en debatt. Jag tror inte att väljarna blir våldsamt mycket klokare.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Jag är helt övertygad om en partiledardebatt kan göras på ett annat sätt, där partiledarna får en möjlighet att förklara vart man vill komma med samhället. Det tar inte detta format alls upp. Det här formatet ger en massa inövade oneliners. I grunden är det ganska tråkigt, säger Anna Ljungdell.

 

MP vill stoppa engångsartiklar – och skärpa kraven på marknadsföring

Handelsministerns statssekreterare får jobb i Chile

Acne Studios vann regeringens Exportpris

Ann Linde (s) och vd Mattias Magnusson (acne)

ANNONS: DIGITAL KOMMUNIKATÖR TILL INNOVATIVT FINANSBOLAG

Polisen i Moderaternas reklamfilm får JO-kritik

ANNONS: SKL SÖKER OPINIONSBILDARE

Inga storstäder när partiledarna väljer orterna som format dem

Eon, H&M, Scania och Siemens bildar fossilfri koalition

Stefan Löfven (s) gör snabbvisit i Almedalen

ANNONS: STIM SÖKER SENIOR LEGAL COUNSEL FÖR PÅVERKANSARBETE

ANNONS: UNION TO UNION SÖKER KANSLICHEF

Civilingenjör blir komchef på Schibsted

SABRE: Narva är årets byrå i Norden

Sven Hagströmer värvar Anna Kinberg Batra

Klart med Bemanningsföretagens nya namn

Byrån som ersätter F&B på IQ

Ägarna lägger ner Finest

Humanisterna ska kampanja bort religiösa friskolor

Ulf Kristersson (m) håller sommartal

Göran Greider: Kanske borde partisekreteraren (s) avgå

IPSOS: SD allt närmare M och S

Hamnarbetarförbundet sågar Svenskt Näringslivs rapport: De vill få igenom lagändringen

Färsk byrå vinner Postnords stora pr-upphandling

(Visst) politiskt jubel över nej till Nobel Center

Svenskt Näringsliv: Hamnkonflikten kostade 4,5 miljarder

Hyresgästföreningen: Södermalm och Majorna har lika låg mångfald som Pajala

Moderaterna vill kriminalisera moralpoliser

LO vill höja det statliga skattetrycket

ABBA-Benny och Malena Ernman sjunger för Fi

Slumnätverk lanseras i Sverige

Aida Hadzialic medlar för lärarna

Paues Åberg upp 25 procent

Tre nya i Svensk Handels styrelse

Tillväxtverket sjösätter Sweden Food Arena

Skandia lanserar politisk sparreform

Amazing Alice backar men delar ut vinst

Landsbygdsriksdagen gav nya politiska förslag

Veckans Brief 17: Miljonmedierna som pr-konsulterna ignorerar – SDs hemliga valgeneral

SIFO: V förbi C – partiledardebatten lyfte inte S

Lernia lanserar eget journalistpris

Dött lopp mellan blocken hos TCO-väljarna

Datainspektionen vill hitta på ett eget namn

Hallvarsson anlitar Christer Gardell som prisutdelare

Här är SDs nya lokal i Almedalen

TV4 lägger två tunga valdebatter utanför Stockholm

Svenska Akademin tar in kris- och kommunikationskonsulter

Gullers köper contentbyrå – i Göteborg

Alliansens ekonomiska tungviktare om vägen till regeringsmakten

KU minus V och SD vill sätta stopp för ökat apanage

Medborgerlig Samling visar proffs på bussbakar

Regeringen lägger 500 miljoner på ai-center

Så ska Anna König Jerlmyr (m) bli finansborgarråd

Anna König Jerlmyr (montage)

Moderaternas ombudsman i Stockholm lämnar politiken

S kan tappa 6 procentenheter i Norrbotten

Centerpartiet vill fasa ut engångsplast

Axfood kniper Clas Ohlsons komdirektör

Svagaste tillväxten i Stockholm på fem år – och Brexit hotar

Lyft för Grand Relations

Forskare: Högerpolitiker är snyggare och får fler röster

Transport har hittat ersättare till Nordea

Företagsklimatet i storstäderna halkar efter

Naturskyddsföreningen korar bäst och sämst parti i miljöpolitik

Klart för politisk infekterade Västlänken

Svensk byråkoncern trea på tillväxt i världen

Medicheck utser pr-byrå

De nordiska näringsministrarna pratar it och transporter i Stockholm

H&H bygger ut styrelsen

Juno ökar men minskar i lönsamhet

David Lega gör tv – byggbolag sponsrar

CUF byter styrelse och definierar sig

Tidigare pr-konsult tar över RFSL

”Om att Stefan gör en Fredrik – med stängda hjärtan”

Moderaterna går till val på likhet för alla

”Socialdemokraternas migrationstaktik riskerar att ge dubbelt rösttapp”

Sverigedemokraterna drar ifrån igen i sociala medier

ANNONS: KIMM HAR JOBBEN DU KAN SÖKA I HELGEN

Ledarskribenterna som modererar Moderaterna

INIZIO: Ännu inget genomslag för S nya migrationspolitik

Startar byrå för att profilera kvinnliga politiker

Här är regeringens rymdstrategi

Resumés webbchef till Klarna

Skanskas presschef bygger egen låda

Jurist blir chef för samhällsrelationer på Systembolaget

Westanders ägare får dela på miljonbelopp

Norwegian anser sig skapa miljardaffärer i Sverige

Regeringen slarvar med att räkna på arbetsmarknadsprogram

Medborgerlig samling fyller på (med) nytt folk

Facebook bekräftar ny miljardinvestering i Luleå

Han är Rud Pedersens Göteborgschef

Sveriges mest ansedda organisationer – Saco slår LO

Diplomat värvar från Handelskammaren, regeringen och skolan

Pa-konsulterna om partiledardebattens vinnare och förlorare

DEMOSKOP: Tapp för de rödgröna – upp för SD

Akademikerna får (delvis) ny styrelse

Här är väljarnas viktigaste frågor – tapp för S

S-ledamot avgår i förtid i protest mot stramare migrationspolitik

IQ handlar ny byrå – samarbetet med F&B bryts

Här är S stramare migrationspolitik

Kärnhuset ner 21 procent

Här är Moderaternas nya klimatpolitik

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.