Pa-konsulterna om partiledardebattens vinnare och förlorare

Publicerad 2018-05-07, 07:39

VAL 2018-UPPDATERAD. Regeringen partiledare imponerade inte och det finns tveksamheter till SVT format. Här tycker de ledande pa-konsulterna till om partiledardebatten.

Dela med andra

Paulo Silva, partner, New Republic.

Vad stack ut, överraskade?
–Det som överraskade mest var Stefan Lövfen svaga insats i debatten. Han gjorde ett flertal oprecisa och diffusa inlägg. Löfven saknade den pondus en statsminister brukar ha i denna typ av debatter. Ulf Kristersson gjorde en stark insats under debattens första del – en glasklar kommunikation utifrån en tydlig idé, säger Paulo Silva och lägger till:

–Ulf Kristerssons beröm till Miljöpartiet om att de bidragit till att miljöfrågorna diskuteras (även om han inte höll med om politiska lösningar) stack ut. Ingen annan gjorde en så tydlig positiv gest mot något annat parti i debatten. Är gesten det del av en möjlig plan för att söka stöd om Alliansen blir största block i minoritet, men behöver ett samarbetsparti över blockgränsen?

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det så kallade rödgröna samarbetet har aldrig varit ett ’block’ och är idag mindre än någonsin ett block. S migrationspolitiska omläggning har öppnat en värderingsmässig avgrund till MP som var stor redan tidigare. Alliansen verkade mer sammansvetsad, men migrationsfrågan visar att regeringsbildningen kan komma att bli mer komplicerad än tidigare. Jimmie Åkesson får tillsvidare fortsatt nobben av de andra partierna. 

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jimmie Åkesson lyckades kommunicera mycket väl utifrån sina värderingar. Även Ulf Kristersson var mycket effektiv och mer förtroendeingivande än statsministern. Isabella Lövin gjorde en stark insats under klimatdebatten och vann det passet enligt Novus, däremot var insatsen generellt svag under andra delar av debatten. Liberalerna framstår som otydliga när Centerpartiet har tagit ett kliv fram som det liberala alternativet. Att Jan Björklund fick debattera klimatfrågor var inget lyckodrag för honom. Det är uppenbarligen inte hans hemmaplan och han framstod som osäker kring ett antal påståenden om Sveriges klimatutsläpp.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
–Migrationsfrågan dominerade och var närvarande i debattens alla delar utom klimatavsnittet. Inom Lag och rätt fanns en total enighet om att polisen ska få mer resurser. S lyckades inte skapa en konflikt mot alliansen i välfärdsfrågorna där partiet har högst förtroende och hade också svårt att värja sig mot kritiken vad gäller de allt längre vårdköerna. Frågor om ekonomi, jobb och företagande lyste sin frånvaro i debatten till förmån för integrationsdebatten.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
–Det blev en bra och informativ debatt som belyste aktuella frågeställningar i svensk politik. Programledarna skötte sig i huvudsak väl, säger Paulo Silva.
 
 
Roger Hällhag, pa-konsult på Rud Pedersen.
 
Vad stack ut, överraskade?
– Det mest anmärkningsvärda är att de andra partiledarna lät Jimmie Åkesson behålla problemformuleringsprivilegiet. Det är knappast någon som försöker ta ifrån honom det. Då blir det invandring och så kallad integration so står i fokus med brottsanklagelser mot invandrare som ett stickspår, säger Roger Hällhag och lägger till:
 
– Det är klart att det är gradskillnader i hur de andra bejakar SD-sympatisörerna eller ger alternativa bilder, men det det (Jimmie Åkessons problemformulering) som man relaterar till.

Varför är det så?
– De som säger att kan tänkas sig rösta på SD utgör höga väljarsiffror och det finns få andra riktigt rörliga väljargrupper. Det är där Socialdemokraterna naturligtvis hoppas vinna tillbaka arbetarväljare som säger att de är redo att rösta på SD.  

Roger Hällhag såg ändå annat än valtaktik i debatten.

– Egentligen tycker jag att debatten var ganska ideologisk på en punkt, synen på arbetsmarknaden och utbildningsbehoven för framtiden. Där var det ideologiskt höger-vänster, men det kommer delvis i skymundan för man gör det bara till en integrationsfråga och om hur nyanlända flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– De som stack ut var Jonas Sjöstedt och Annie Lööf. De är också de mest ideologiska på respektive sida, medan både Ulf Kristersson och Stefan Löfven var ganska bleka i går, möjligen i skuggan av att de båda två är statsministeraspiranter båda två och se det enorma behovet av kompromisser framöver och nödgas sätta kompromisserna framför vad de själva vill åstadkomma och begränsar sig själva på det sättet, säger Roger Hällhag och lägger till:

– I övrigt tycker jag att vi har duktiga partiledare. De för sig väl. Problemet är att de är så många att det blir rörigt och att svårt som väljare och tittare att ta till sig på ett ordnat sätt.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det är spretigt. Jag tror inte att några block förstärktes i går, men det är uppenbart att det är splittrat inom Alliansen och bland de rödgröna. Det är ingen harmoni på båda sidorna. Det är det Ulf Kristersson och Stefan Löfven relaterar till, att det blir ett fruktansvärt kattrakande att att få till en regering och att de redan nu måste tänka i flera led.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
– Det anmärkningsvärda är att det inte pratades nästan något om ekonomi och ekonomisk politik. Det är ändå det som sätter villkoren för jobben. Och det pratades inget om konflikter i omvärlden. Det är ju de som avgör asylinvandringen. Det var det inåtvända perspektivet att om vi har problem i omvärlden, så ska vi lösa dem här hemma. Det är lite trist att man inte lyckades lyfta det perspektivet.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Givet det stora antalet partiledare var formatet okej. Stackars SVT att få till en debatt med åtta partiledare, som alla måste sticka ut.

Varför lätt SVT Jimmie Åkesson sätta agendan?
– De har ju fått en del kritik förr på att de har hållit tillbaka SD. Nu kanske de överkompenserade? Programledarna skötte sig bra, men när Stefan Löfven vill lyfta in anställningstrygghet i debatten om Metoo och en del i publiken skrattade och han fick SVT-debattledare emot sig ,var det en korrekt koppling även om han inte utryckte sig så elegant, säger Roger Hällhag.
 
 
 
Helena Dyrssen, vd för Nordic PA.
 
Vad stack ut, överraskade?
– Att det blev så rörigt. Så tjafsigt. Den som var tydligast och enklast att förstå var Jimmie Åkesson. Jonas Sjöstedt var fick utrymme att vara visionär, säger Helena Dyrssen.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det rödgröna vill INTE söka väljarna förtroende gemensamt. Allianspartierna VILL söka förtroende gemensamt, men har olika politik på några områden.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jimmie Åkesson var på bettet. Ulf Kristersson satsade allt på sin första duell mot Stefan Löfven. Och lyckades. Isabella Lövin klarar inte formatet med korta inlägg. Stefan Löfven var ledare för ett parti, inte för regeringen. Han skakade mest på huvudet åt de andra. Jan Björklund och Ebba Busch Thor var osynliga.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
Integration. Vinster i välfärden eller skolan fanns inte med.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Det är väldigt svårt med att få till en informativ debatt med åtta partier och Alliansen mot fyra enskilda partier. Programledarna var på gott humör, säger Helena Dyrssen.


Jonas Hellman, chef för public affairs för Prime.

Vad stack ut, överraskade?
– På frågan vilka partier som vill minska asylinvandringen till Sverige räcke Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson upp handen - inga andra, säger Jonas Hellman och lägger till:

– Ulf Kristersson gav Miljöpartiet beröm för att partiet bidragit till att öka intresset för miljöfrågor, även om han själv inte håller med om Miljöpartiets förslag. Det var en snygg gest att faktiskt säga något positivt om en motståndare.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Allianspartiernas partiledare lyckades väl, de var sammansvetsade i allt utom invandringspolitiken. De rödgröna hade en dålig kväll även om Jonas Sjöstedt vid ett tillfälle fick in en fullträff på Jimmie Åkesson om andelen SD-riksdagsledamöter som är dömda för brott.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– Av de åtta partiledarna har alla utom två skäl att vara nöjda. Stefan Löfven gjorde en förvånansvärt dålig insats och Isabella Lövin kändes utanför ända tills klimatfrågan kom upp på slutet.
 
Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
–Ett ämne som lyser med sin frånvaro är ekonomin och hur Sverige ska förbli konkurrenskraftigt framöver. Debatten dominerades helt av de frågor som väljarna enligt opinionsmätningarna tycker är viktigast: invandring och integration, sjukvård samt brottsbekämpning.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Generellt var det en bra och ganska informativ debatt. Den avspeglar väl var skiljelinjerna just nu går i svensk politik. Med åtta partiledare är det svårt att konstruera ett upplägg som gör att alla får tala till punkt. Jag tycker att programledarna gjorde ett bra jobb, säger Jonas Hellman.
 

Anna Ljungdell, pa-konsult på The Labyrinth

Vad stack ut, överraskade?
– Debatten var ganska förväntad, men det som stod ut var att Ebba Busch Thorn stöttade Jimmie Åkesson mot Jonas Sjöstedt när han sa att det fanns en större andel kriminella i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp än bland invandrare. Jag har nog aldrig hört någon rycka ut till Jimmie Åkessons försvar tidigare, säger Anna Ljungdell och tillägger:

– Det var väldigt lite som överraskade i övrigt. De flesta höll sig till sina inövade repliker var passionerade i de frågor de är passionerade i.

Hur gick det mellan de tre blocken, röd/gröna, alliansen och SD?
– Det är väldigt talande att alla är ganska medvetna om att det blir en knepig regeringsbildning och det sträcktes ut en och annan hand över blockgränserna på ett sätt jag inte har hört tidigare. Annars höll man ihop som vanligt, med SD för sig, men tydligt mer kopplat till höger än tidigare. Det var egentligen vara när Jimmie Åkesson och Annie Lööf duellerade, som det blev en tydlig skillnad på den sidan.

Hur var dagsformen bland partiledarna?
– I den första halvan kom Jimmie Åkesson undan för lätt.  Han fick kommentera de andra och behövde inte komma med lösningar. I den andra tog Annie Lööf upp den pucken och avkrävde lösningar och sa också att han bara stod och kommenterade. Isabella Lövin tog sig när hon var på hemmaplan och pratade om klimatfrågorna. Generellt hade alla sina frågor där de kände sig väldigt hemma. Jan Björklund var förvånansvärt blek. Han brukar ha roliga sägningar. Han stack inte ut på något sätt.

Publiken skrattade när Stefan Löfven (s) började prata om anställningstrygghet för kvinnor när de ökade våldtäkterna diskuterades. Vad hände?
– Den sägningen är ju knepig eftersom den kräver att den ges en tydligare förklaring om att kvinnor som är mindre trygga på arbetet har en mindre benägenhet att anmäla sexuella övergrepp.

Förde Ulf Kristersson (m) i det vuxna samtalet som han har utlovat?
– Det gjorde han väl i och för sig. Men debatten var inte så häftig utan blossade upp lite nu och då.

Vilka frågor dominerade och vilka frågor togs inte upp?
– Migration var allestädes närvarande, både när man debatterade frågor brott och straff och anställningar.  Flera frågor sakndes som näringspolitik, tillväxt, sjukvården, ekonomisk politik, pensioner, sjukförsäkringen, när man pratade om utbildningen var det utifrån integrationsfrågan.  Jag saknade centrala delar.

Vad kan det bero på att de stora delarna utelämnades?
– Det vet jag faktiskt inte. De kanske försökte samla ihop några frågor till en debatt. Jag tror inte att väljarna blir våldsamt mycket klokare.

Hur ser du på formatet SVT använder sig av, vad ger det väljarna och hur skötte sig programledarna?
– Jag är helt övertygad om en partiledardebatt kan göras på ett annat sätt, där partiledarna får en möjlighet att förklara vart man vill komma med samhället. Det tar inte detta format alls upp. Det här formatet ger en massa inövade oneliners. I grunden är det ganska tråkigt, säger Anna Ljungdell.

 

Telia kallas till möte hos näringsministern efter Bonnier-affären

Uppåt men fortsatt rött för Geelmuyden Kiese

Klart nu: Bonnier säljer Broadcasting till Telia

Regeringen vill få småbolagen att producera i Sverige

C-politiker ska utreda reducerad CO2

Stefan Löfven (s) till Ljusdal

Arena Opinion vänder till vinst

Moderaterna skyller DriveNows nedläggning på de rödgrönrosa

Världens största AI-mingel

”Märkligt att statsministerkandidaterna ligger lågt om bränderna”

Valets hetaste arbetsmarknadsfrågor, enligt Ylva Johansson (s)

Renault bjuder på elbil när Fores bilbloggar

Dagens Samhälle backar – tappar prenumerationer

Då håller Stefan Löfven (s) sommartal

Westander mot 45 miljoner kronor

SDs nättidning billigare i drift

Google och Facebook pressar Schibsteds marginaler

Weber Shandwick köper komikerbyrå

AKB startar AB

Kolmården och Gröna Lund rår inte på Liseberg

Stockholm vill reda ut avgifter för trafikstörningar

Utredning vill lägga 44 miljoner på bättre marknadsföring av Sverige

Konferenser lyfter Breakit – men fortsatt rött

Donald Trump och Vladimir Putin möts av pressfrihetskampanj

Han blir chef för bekämpningen av våldsbejakande extremism

Sven Erik Bucht (s): Göteborgs Kex ska göras i Göteborg

Delar av näringslivet backar tuffare tag mot NMR i Almedalen

ALMEDALEN 2018. Flera tunga näringslivsorganisationer ställer sig bakom #näringslivetbackarupp, ett upprop för att pressa Region Gotland att stävja hotet mot deltagare i Almedalen från organisationer NMR.

Därför lämnar Carl Fredrik Sammeli Prime

Narva upp 20 procent

Klart nu: Carl Fredrik Sammeli lämnar Prime

Regeringen lägger 868 miljoner på landsbygdsföretag

Regeringen inför mer matematik i skolan

Svenskarna bekymrar sig över andras hantering av fake news

Westander jobbar med Bankomat

Stockholm Pride nobbar Medborgerlig Samling

Trio utmanar affärskonsulterna med ny byrå

Chefen lämnar Stockholm Business Region

Socialdemokraterna lägger ytterligare 800 miljoner på att bekämpa kriminella gäng

Han gör bäst pr för Skåne

GFK under 200 miljoner

Fler än 2017 lyssnade på Almedalstalen men färre än 2016

Medierna som nämndes mest i Almedalen

Miljöpartiet vill lägga 8 miljarder extra på nya tunnelbanan

Miljöpartiet vill lägga 8 miljarder extra på tunnelbanan

The Bodyshop värvar från Adidas

Dämpad förlust på MMS

ALMEDALEN INIFRÅN: Sunkigt här och där men jag längtar redan till Almedalen 2019

Systembolaget har hittat sin nya komchef

Regeringen lägger 50 miljoner på att locka till vuxenutbildning

”När Barbeque Garden blev en tidsmaskin (sd)”

Miljöpartiet vill lägga en halv miljard på svensk livsmedelsproduktion

"En längre vecka, NMR och metoo-fläckar"

Mattias Rådström, Johanna Snickars, Niclas Karnhill, Boo Ehlin, Henric Byström, Bodil Sidén

Här är de kommersiella aktörerna som stack ut i Almedalen

SD vill ha rot för larm

Chang Frick gör affärer i tält i Almedalen

"Vladimir Putin vinner VM i propaganda"

KD vill höja lönen under semestern i vården

RUNT TALET: Handskrivet för Lars Adaktusson

”Ebba Bush Thor är superstark”

Energiföretagen lyfte delningsekonomin

ALMEDALEN INIFRÅN: Vem bjuder in till folkets hem – eller Ungsvenskar till MUF-mingel?

SD-väljarna minst intresserade av att förbjuda nazister

SDs mål: Ska ta över efter S som folkrörelseparti

RUNT TALET: Regeringen slöt upp runt Stefan Löfven

TALANALYS: ”Stark inledning – men inget nytt”

”Annie Lööfs starka tal och leta mord på DJ Battle”

Flera personer gripna och hörda efter attacker i Almedalen

SD har flest följare på Facebook – men S får flest omnämnanden

Socialdemokraterna slår ett slag för högre pension

Det asociala i det sociala – en möjlighet och utmaning för delningsekonomin

De är Innovativast i Almedalen 2018

Saminvest investerar 150 miljoner i affärsängelfonder

Alliansen lovar tuffare tag mot gängen – en del av ”reformagendan”

Greenpeace vill rädda Norra skogsbältet med hjälp av augmented reality

Alliansledarna håller pressträff

Viable Cities och Rise lyfte delningsekonomin

Domprosten: Skulle inte ha ringt i klockan

RUNT TALET: Isabella Löwengrip och Fatemeh Khavari backade upp Annie Lööf

TALANALYS: ”Annies Lööf var överraskande och ideologisk”

De kan bli Innovativast i Almedalen 2018

Bonnier Business Medias vd: ”Dagens Media hade inte klarat sig utan oss”

Svenska Kyrkan störde ut Thomas Gürs event

Hälften av VM-sändningarna i Almedalen visades utan avtal

Almedalen Weekend ska få besökarna att stanna veckan ut med framtids-hackathon

Bonnier Business Media förvärvar Dagens Media och Medievärlden

Benjamin Dousa vann Industrin tar matchens superhjältetävling

ALMEDALEN 2018. Industrin tar matchen anordnade The Big #industrikampen under tisdagskvällen i Almedalen där Benjamin Dousa vann pris för bästa lösning på en utvald framtidsutmaning med hjälp av industrin.

"Carola Lemne verkar nöjd – Edward Blom pratar mat"

”Politiker inte tillräckligt digitala för att förstå delningsekonomins kraft”

C vill lägga 2,6 miljarder på förbättrad integration

Därför skippar Ung Vänster Almedalen

Här är juryn i Innovativast i Almedalen

RUNT TALET: Rävarna runt Jan Björklund

TALANALYS: ”Jan Björklund håller samma tal varje år”

Ministrarnas VM-jubel

Så lanserar SD Jimmie Åkessons bok om Per-Albin Hansson

Femdubbelt så många poster om delningsekonomin

TCO recenserar samtliga partiledartal på Twitter förutom SDs

Smiles vd om kraven på Vinnova och förhoppningarna på Darja Isaksson

Microsoft visar upp ai-musklerna i Almedalen

Löfbergs diskuterar hållbarhet i ohållbar kaffebar

inför Almedalen

AFFÄRER. Nyhetsbyrån Sirén, som lever på att sälja offentliga handlingar som nyhetsunderlag, redovisar mer än halverat rörelseresultat för bokslutsåret 2014. Detta efter att ägarnas bolag fakturerat Sirén.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen. Pr-byrån New Republic ger sig in i kampen om vem som ska skapa den viktigaste arenan för hållbarhet i Almedalen.
ALMEDALEN 2014. Hetast i Almedalen, som arrangeras av pr-byrån Westander med Dagens Opinion som mediepartner är på jakt efter två jurymedlemmar som ska rösta fram vilken aktör som förtjänar den årliga utmärkelsen.
ALMEDALEN 2014. Spelbolaget Unibet, som aldrig varit Almedalen förut, gör i år en stor offensiv med 20 man på plats och Handelsbankens Lennart Ekdal som moderator.
ALMEDALEN2014. Pr-byrån Think Image tar Viking Lines fartyg MS Cinderella till Almedalsveckan 2014. Planen är att hyra ut 2 500 bäddplatser och öppna nya lokaler för arrangemang.