Parterna bildar EU-råd – värnar svenska modellen

Parterna bildar EU-råd – värnar svenska modellen

LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildar Arbetsmarknadens EU-råd.