Jag är förvånad att Novus står som avsändare till artikeln i DN och i Dagens Opinion. Novus var ju för ett par år sedan ett bolag som gick i bräschen kring modern teknik och snabba mätningar via webbpaneler och sms.
Nu säger Torbjörn Sjöström att grundproblemet är större fokus från marknaden på snabba resultat. Underkänner han bolagets egen strategi och inriktning kan man ju i så fall undra.
 
Vi på Yougov genomför en stor del av våra mätningar via våra egna webbpaneler. Vi tror på vad vi gör och är stolta över vad vi åstadkommer. Vår panel är rekryterad på många olika sätt (16 olika källor).
 
Opinionsmätningar via webbpaneler visar generellt sett högre siffror för sd, i jämförelse med CATI-mätningar. Det är logiskt, respondenter är ärligare på nätet, inte minst gällande känsliga ämnen. Det kan nämnas att Yougov har blivit kritiserade när man visat höga siffror för sds motsvarighet, British National Party inför Europaparlamentsvalet 2009.
 
Valresultatet visade sedan att Yougov var klart närmast. Att vi ligger rätt visade våra valdagsmätningar i senaste riksdagsvalet, i senaste valet i Danmark i höstas och vid flera val i UK. Det är ju vid val som vi inom opinion kan läsa facit. Novus påstår att självrekryterade paneler innehåller fler sd-anhängare och det speglas i resultaten. Det är möjligt att det kan vara så att det finns fler sd-anhängare i webbpaneler, på samma sätt som webbpaneler innehåller fler mp-anhängare, eftersom de är mer aktiva på nätet. Detta hanteras sedan vid genomförande av väljarmätningar.
 
Oavsett vilken metod eller vilken typ av panel man använder sig av, handlar det ju om att hantera urval och vägning på rätt sätt. Gör man det och har insikt om sin panel och sin målgrupp så erhåller man också träffsäkra resultat.
 
Novus pratar också om vikten av obundna representativa svar. Ingen panel är obundet representativ. CATI kan inte leverera det heller, eftersom man har för låga svarsfrekvenser. Det är därför urvalshantering och vägning idag är så viktigt. Novus så kallade kontroll av undersökarna blir inte relevant så länge man inte har tillgång till de olika bolagens urvals- och vägningsmetoder. Vi ställer oss bakom en objektiv genomlysning av branschens mätmetoder.
 
Jag anser dock att undersökningsbranschen generellt sett håller hög kvalitet i Sverige.  

Lars Björkman
, nordisk affärsutvecklingschef för Yougov