Fackförbundet Ledarna har hittat en chef till den nya enheten Samhälle & Utredning.

Jobbet går till Joakim Pettersson, som senast var seniorkonsult på teknikkonsultbolaget WSP där han var uppdragsledare inriktad på infrastruktur. Han har även jobbat som stabschef och utvecklingschef för Kristdemokraterna, varit politisk sakkunnig på socialdepartementet och näringspolitisk strateg på Svensk Handel.

– En rekryteringskonsult hörde av sig och presenterade jobbet och uppdraget. Omgående tyckte jag att det såg spännande ut, berättar Joakim Pettersson, som inte tidigare har varit fackligt engagerad.

– Nej, det har jag inte varit. Ledarna har en unik position i samhällsdebatten, eftersom de har både arbetstagarnas, det fackligas och arbetsledarnas uppdrag. Det var en av sakerna som gjorde att jag lockades av uppdraget.

Vad ska du uträtta på Ledarna?
 – Mitt uppdrag är att öka Ledarnas närvaro i samhällsdebatten, öka opinionsbildningen kring Ledarnas betydelse och se till att det finns förutsättningar att vara goda ledare.

Det nya namnet, Samhälle & Utredning, innebär inte att Ledarna omorganiseras.
 – Det är ett namnbyte för att markera vad vår huvudsakliga uppgift är och att tydliggöra vår roll i organisationen.

Kommer ni att använda pr-byråer?
 – Byråer finns det inga beslut om och hur vi gör kommer vi att återkomma till.