Det är Karin Malmström, senast ansvarig för infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare. Hon har under sina tio år på Handelskammaren även jobbat med EU-frågor och besöksnäringen.

Karin Malmström tar plats i Westanders affärsområde Politik och Analys.

”Karin Malmström har praktiska erfarenheter av lobbying på lokal, nationell och internationell nivå. Hennes EU-kompetens är särskilt intressant för flera av våra kunder”, kommenterar Mikael Persson, affärsområdeschef på Westander Politik och Analys.