Westander ökade under år 2017 byråintäkten med 4,1 procent till drygt 40 miljoner kronor. Byråintäkt per anställd landade oförändrat på 1,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med personalkostnaden per anställd som uppgick till 965 000 kronor.
 
Företag stod för 61 procent av byråintäkten. Intresseorganisationer stod för 28 procent och myndigheter för 11 procent.
 
Westander har kopplat vinsten till personalbonus. Westander ska berätta om sin vinst 19 januari.