Pr-byrån Westander har ambitiösa vinstdelningsprogram som kostade byrån över 6 miljoner kronor under 2018.

I dag berättar Westander att byrån delar ut 2,3 miljoner av vinstmedlen. Detta efter att byrån kom upp i 4,5 miljoner kronor i vinst efter skatt. Detta får byråns 20 aktieägare dela på och inte minst bröderna Henrik och Patrik Westander, som är grundare och huvudägare.

Men Westander har även ett lönebonusprogram.  Byrån delar ut 40 procent av rörelseresultatet till samtliga anställda.  För 2018 hamnade rörelseresultatet på 9,9 miljoner och därmed betalade byrån ut 3,9 miljoner till alla anställda.

Totalt delar alltså Westander ut 6,2 miljoner kronor på en byråintäkt på 47 miljoner kronor. Närmare var åttonde intäktskrona går alltså till medarbetarna.