Virtanen Media med Fredrik Virtanen som vd ökade omsättningen med 73 procent till 391 000 kronor.

Rörelseresultatet ökade från 150 000 till 329 000 kronor.

Ägarna/ägaren plockade ut det mesta av den disponibla vinsten, 180 000 kronor.