Pr-byrån Bindefeld fortsätter att skapa vinstmiljoner för ägarna. Under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli) ökade Bindefeld både vinst och omsättning.

Byrån ökade omsättningen med 4,8 procent till 20,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 5,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade därmed med 7,1 procentenheter till närmare 28 procent. Detta efter att personalkostnaderna hade minskats med 11 procent till 9,5 miljoner kronor. Då minskade antalet snittanställda från 20 till 17.
Omsättningen per anställd ökade med 23 procent till 1,2 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 5 procent till 558 000 kronor.

Bindefeld, som till 76 procent ägs av Micael Bindefeld kapital delade mellan december 2017 och juni 2018 ut sammanlagt 5,3 miljoner kronor.