Kristdemokraterna har hittat sin nya man i Bryssel i Västerbotten. Uppdraget går till Anders Sellström, strateg på Region Västerbotten vid enheten för externa relationer och ansvarig för Region Västerbottens kontor i Stockholm. Dock kan Region Västerbotten få lite hjälp även framöver.

”Varmt om hjärtat ligger frågor som rör utvecklingen och möjligheterna i norra Sverige. Jag vill också fokusera på arbetet med transportkorridorer och infrastruktur i de mer nordliga delarna av EU”, programförklarar Anders Sellström.