Regeringen har utsett en ny landshövding för Värmlands län.

Jobbet går inte till Jan Björklund men väl till Georg Andrén som får ett förordnande för 9 december 2019 till 31 januari 2025. Georg Andrén är i dag generalsekreterare för Diakonia, men har tidigare varit Sveriges ambassadör i Guatemala City.
Han är den färska civilministern Lena Mickos första tunga utnämning.

”Georg Andrén är en mycket kompetent person med mångårig chefserfarenhet både i Sverige och internationellt. Georg Andréns breda erfarenhet från statsförvaltningen och civilsamhället kommer att vara en tillgång både för länsstyrelserna och Värmlands län”, kommenterar Lena Micko.