Lagrådsremissen om begränsningar av vinster bland skolföretag ligger ute på remiss. Lagförslaget är en del av regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet. I överenskommelsen ingick även en utredning om vinster bland vårdföretagen. Vårdföretagen, inom Almega, vill driva opinions mot vinstbegränsningar och anlitar pr-byrån Gullers, som har tagit fram en satirfilm där bland annat byggarbetare målas upp som ”pussy hats”. Huvudperson i filmen är barnmorska Majken som inte förstår varför män pratar om att kvinnliga företagare ska gynnas men gör något annat i praktiken. Den privata vårdsektorn domineras av kvinnliga företagare.
 
Satirfilmen ska inte bara spridas viralt, utan har även lämnats in som remissyttrande till utredningen ”Ordning och reda i vården” som ska ledas av Göran Stiernstedt.
 
”På samma sätt som vanliga remissyttranden baseras filmen på faktaunderlag som presenteras i slutet. Genom att förpacka den på det här sättet tillgängliggör vi materialet och gör det på ett roligare sätt”, berättar Hampus Fernström, projektledare på Gullers, i en mejlintervju.

Vad hoppas ni åstadkomma med just denna film? 
”Vi hoppas att filmen bidrar till att få folk att tänka till kring systemet, varför det ser ut som det gör. Ambitionen är att fler ska få upp ögonen för att vi behandlar entreprenörer olika. Vård- och omsorgsföretag beläggs med vinstförbud samtidigt som exempelvis byggbolagen får göra stora vinster på skattepengar.”
 
Filmen ska spridas via plattformen Vi gör skillnad som har 96 000 likes på Facebook.

”Kampanjen stöttas av upp av Twitter, Youtube och Instagram. Vi annonserar också på Facebook, Twitter och Youtube”.