De sex förslagen presenterades under förmiddagen under ledning av finansminister Magdalena Andersson(s).

– Vi har förstås många synpunkter, men inget av förslagen är nya.  Det är ändå oroväckande att man tänker sig driva det vidare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Han nämner särskilt den fria etableringsrätten för vårdcentraler, som Socialdemokraterna tog bort.

– Ett lagförslag (om att begränsa etableringsrätten) lades fram av den förra sjukvårdsministern (s). Men det togs tillbaka efter att lagrådet hade kritiserat förslaget.

Håkan Tenelius ser det som att det är ”sjukvårdbyråkraterna” som oroar sig för den fria etableringsrätten snarare än vårdtagarna.

– När privata företag har tillåtits konkurrera med landstinget och höjt kvaliteteten är det besvärligt för sjukvårdsbyråkrater när de ser att deras vårdcentraler inte håller måttet.

Varför kommer Socialdemokraternas förslag nu mitt i valrörelsen?
– Som alla andra partier tittar Socialdemokraterna på väljarnas viktigaste frågor. Sjukvården tillhör den viktigaste. Eftersom de inte har någon genomtänkt politik och andra förslag, skyller de problemen på privata utförare. Det är sorgligt. Vi skulle vilja vara med och utveckla vården och lösa problemen som finns. Det är beklagligt att Socialdemokraterna klamrar sig fast vid att privata alternativ leder till sämre vård.

Någon annan reflektion?
– Man antyder att personer som jobbar i den privata vården far illa, men det räcker med att fråga medarbetarna på Capio/S:t Göran, och fråga om de vill tillbaka till landstinget.