Byrån ökade omsättningen med 31 procent till 26,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 9,0 miljoner kronor. Det ger en rörelsemarginal, brutto, på 34 procent. Nettomarginalen, räknad på själva byråintäkten är sannolikt betydligt högre.
 
Antalet anställda ökade från fyra till sex. Personalkostnaden ökade med 11 procent till 7,3 miljoner kronor.