Pengarna ska gå till arbetsgivarna inom SKL, Sveriges kommuner och landsting med krav på medfinansiering på 50 procent.  Kommuner och landsting ska själva kunna bestämma vad som behöver göras. När löneskillnaderna är utjämnade är det tänkt att statsbidraget ska permanentas.

”För att möjliggöra för kvinnor att både stanna kvar i och välja arbete inom offentlig sektor, behöver arbetsvillkor och arbetsmiljö rustas genom ordentliga satsningar. 80 procent av de anställda i kommuner och landsting är kvinnor. Deras arbete är undervärderat, vilket kanske syns allra tydligast på lönerna. Det är därför viktigt att höja värdet på arbetet som utförs i hela sektorn. Det ser vi till att göra med det här förslaget”, motiverar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.