Amineh Kakabaveh berättar själv på Facebook om petningen:


”I partiets riktlinjer för valberedningsarbetet står det att valberedningen ska presentera ’ett förslag som får brett stöd av medlemmarna’. Istället har man nu valt att bortse från att jag nominerats av minst tolv partiföreningar och ett stort antal personliga nomineringar. Jag har alltid känt ett starkt stöd från Vänsterpartiets gräsrötter. Nomineringarna visar hur medlemmarna för Vänsterpartiet i Storstockholm värderat mitt arbete på ett helt annat sätt än valberedningen. I helgen bestämmer ombuden på valkonferensen hur listan ska se ut.”