Sverigedemokraternas affischering på bussar stoppades av Skånetrafiken efter att Vänsterpartiet krävt detta. Trots det kommer affischerna att skyltas på 51 bussar i Stockholm under nästa vecka.
Gunilla Roxby Cromvall gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting, kräver därför att Christer G Wennerholm (m), trafiklandstingsråd i Stockholm, svarar på exakt vilka beslut det är som gäller.
– Kollektivtrafiken är en förvaltning inom landstinget och därför är vi på SL tvungna att vara politiskt sakliga. Vi kan inte göra inskränkningar i särskilda partiers möjligheter att marknadsföra sig, det vore censur, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL.
I SLs riktlinjer för reklam står: ”Allmänt gäller att reklam som uppfattas som störande eller stötande av ett flertal av SL-resenärerna inte kan accepteras”.

SDs affischerande, kan det möjligtvis gå emot era riktlinjer för reklam?
– Våra riktlinjer är framtagna för kommersiell reklam och går inte att applicera på politisk reklam. Vi vill absolut inte skapa riktlinjer för politisk reklam utan anser att det är upp till JK (Justitiekanslern) att granska det innehållet.

 
Enligt Sverigedemokraterna ska Skånetrafiken stoppat även ett nytt förslag på bussannonser. Dagens Opinion har sökt Skånetrafiken.
 
Blanca Sjöstedt