Vänsterpartiet vill lägga ytterligare två miljarder kronor per år på kollektivtrafik för budgeten 2020-2022.

Pengarna, om Vänsterpartiet satt vid makten, skulle gå ska gå till de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKM ”för att möjliggöra en billigare och bättre kollektivtrafik i regionerna med syftet att fler människor ska kunna åka kollektivt”.

Hur pengarna används ska bestämmas av regionerna. Vänsterpartiet nämner ”återinförande av gratis sommarlovskort” och ”fria resor för unga och äldre under hela året”, som exempel på vad pengarna kan användas till.