Vänsterpartiet tar till extra åtgärder efter politikernas Metoo-upprop i Svenska Dagbladet i fredags.


”Vi kommer att ytterligare stärka vårt internfeministiska arbete och ser över våra rutiner vid partiets arrangemang. Det finns sedan tidigare en policy för anställda på partikansliet och partiet som helhet jobbar hela tiden aktivt med de här frågorna”, berättar Hanna Gedin, biträdande partisekreterare för Vänsterpartiet, via mejl.
  Vilka ärenden har ni igång (det var visst en incident på ert senaste landsmöte)?

”Jag känner till ett ärende. Den drabbade uppmanades att polisanmäla och har fått stöd av partiet i processen. Händelsen inträffade i närtid på ett av partiets arrangemang”.

Har ni några ytterligare politiker som pekas ut i Metoo?
”Nej, inte vad jag känner till”.