SAKER MAN SER. Fackförbundet Unionen firar kollektivavtalets dag redan i dag, fredag 16 mars.  Dagen infaller egentligen i morgon men då försvinner en del förutsättningarna för Unionens kluriga plan. Unionen fikateam har nämligen ställt sig ytterst strategiskt, korsningen Tunnelgatan-Sveavägen i Stockholm.  ”Det kan ju finnas de vi vill nå här och som saknar kollektivavtal”, säger den ena ombudsmannen. Hon viskar ”Klarna” och nickar när vi nämner reklambyråernas organisation Komm och reklamskolan Berghs.