Det är Sara Horowitz, grundare av The Freelancers Unionen, en fackförening för egenföretagare. Hon även kolumnist för New York Times.
Hon ska delta på Unionens seminarium om fackförbundens roll i delningsekonomin med "arbetsgivare" som Uber och Airbnb.

"Sara är en väldigt intressant person med nya tankar om hur framtidens arbetsmarknad ska fungera. I USA där "the gig economy" är på kraftig frammarsch är Freelancers Union en av få aktörer som på ett framgångsrikt sätt lyckats förbättra villkoren för dem som jobbar med korta uppdrag förmedlade via digitala plattformar. Freelancers Unions medlemsantal har också växt kraftigt de senaste åren med hjälp av smart marknadsföring på lokal nivå, berättar Fredrik Söderqvist, utredare Unionen, via ett mejl.
 
Vad vill ni uppnå?
"
Vi tror inte att utvecklingen går att hejda, men däremot att vi tillsammans med plattformarna kan skapa regelverk som garanterar att en eventuell övergång mot mer plattformsbaserat arbete sker på schyssta grunder. Vi diskuterar just nu olika typer av lösningar som kan underlätta för de ofta underbemannade plattformarna att vara goda arbetsgivare. Vårt seminarium ska bidra till att balansera diskussionen om effekterna av digitalisering och plattformsekonomin. Vi vill visa att vi har de mest intressanta tankarna om lösningar på frågor om plattformsekonomins reglering och svenska modellens utveckling.
Sara Horowitz ska prata om digital transformation, varför är det intressant för ett fackförbund?
"Allt fler av våra medlemmar och potentiella medlemmar kommer att arbeta med uppdrag från plattformarna inom en snar framtid. Vi behöver lyfta diskussionen om vad detta innebär för arbetsvillkor, löner och trygghet. Utvecklingen på de större plattformarna går tyvärr mot villkorsdumpning, illojal konkurrens och monopolsyftande beteenden, samt en total upphävning av allt vad arbetsgivaransvar innebär. Det är superviktigt för de som jobbar mot plattformarna att villkoren blir bra i framtiden."